1/2

עגינה על גשרים 

מאת: יערון פוזננסקי, 6.9.17

 

גשרים הם מחילות בסלע שניתן להעביר דרכם חבל או רצועה בכדי ליצור עגינה. גשרים הינם עגינה טבעית (יחד עם סלעים, עצים ועוד) וככל עגינה, מצריכים הפעלת שיקול דעת בעת השימוש בהם.

גיאולוגיה:

מרביתנו איננו גיאולוגים, אך חשוב להבין באופן כללי כי השימוש בגשרים מצריך בדיקה וחשיבה, ורצוי גם היכרות בסיסית עם סוגי הסלע שבהם אנו עושים שימוש.

בסביבת אבני החול, אותם ניתן לפגוש באזור תמנע ובקניונים בירדן, ישנם הרבה גשרים, אך אלו בדר"כ פריכים ורכים. לרוב נפגוש גשרים רבים בשכבת אבן החול האדומה (תצורת אום עשרין) אך זו שכבה פריכה מאוד וגם עמודים וגשרים גדולים בה עשויים להשבר תחת עומס. בשכבת אבן החול הלבנה (תצורת דיסי) נדירים יותר הגשרים, אך כשישנם כאלו, הם חזקים יותר מאחיהם האדומים.
גם סלעי קירטון רכים, והגשרים בהם פריכים.

סלע הגיר, דומה לקירטון, אך בעוד הקודם לא עבר המסה ונשאר רך, סלע הגיר עשיר במגנזיום ועבר המסה, דבר שגורם להקשחתו. מרבית הסלעים בישראל הם סלעי גיר ודולומיט, והגשרים בהם טובים. 

בדרום הארץ, באזור אילת, ניתן למצוא גם קניוני גרניט (דוגמת נחל גשרון), אך בדר"כ לא ניתן יהיה למצוא בגרניט גשרים.

סוגי גשרים:

ניתן לסווג גשרים לפי כיוונם. גשרים אנכיים וגשרים אופקיים. בבואנו לבחור גשר, צורתו וכיוונו חשובים לנו. ככלל, נעדיף את השימוש בגשר שכיוון המשיכה של החבל שבו מועמס על אחד מבסיסיו. עגינה על גשר אנכי, שהחיבור אליו מעמיס את תחתית הגשר, את בסיסו, חזקה יותר. עגינה על גשר אופקי תהיה יעילה יותר אם אנו מעמיסים לכיוון אחד הבסיסים.

בחירת גשרים
המדד לבחור גשר שיהיה חלק ממערך של חלוקת משקל הוא שזה גשר מספיק חזק להוות נק' עגינה יחידה בעצמו. 
אני מבדיל בעניין זה בין שתי קטגוריות של גשרים:
(א) גשר גדול/ענק. כזה שהוא bomb-proof, אחד שנעשה רק עליו עגינה. יש כמה כאלו במצוק שילת שכולנו מכירים ומשתמשים בהם. 
(ב) גשר שהוא *מספיק* חזק להוות עגינה יחידה בעצמו. 
המבחן הוא שאתה בודק את הגשר ושואל את עצמך את השאלה הבאה: אם הייתי במסלול קניונינג, והייתי צריך לגלוש כאן, והעגינה היחידה היתה הגשר הזה. האם הייתי מחבר חבל אחד וגולש עליו למטה? אם התשובה היא כן, גם אם זה "כן, אבל הייתי גולש לאט, רציף ועם ספר תהילים פתוח", אז הגשר הזה יכול להיות החלק מחלוקת משקל. 
אם הוא לא עובר את המבחן הזה, אז הוא לא יכול להיות חלק מחלוקת משקל. כי אם ניקח שני גשרים *לא מספקים* ונעשה חלוקת משקל, אזי למה אנו מצפים? הרי אם אחד יקרוס, השני בטוח יקרוס.