© כל הזכויות שמורות ל-22KN גלישת מצוקים ואתגר (2013). 

נחל תחמס

 

מצ"ב תיאור מסלול הסנפלינג בנחל תחמס, באדיבות בועז לנגפורד.

Francais
English