• Yaaron

Via Corda - דרך החבל

ויה קורדה. "דרך החבל". מה זה ואיך זה קשור לויה פרטה?

ההבדל המרכזי ביניהם הוא שיטת האבטחה. במסלולי ויה פרטה משתמשים בערכת ויה פרטה הכוללת שני חבלים ("זנבות") המחוברים לסופג אנרגיה ומתאבטחים לכבל מתכת המותקן לאורכו של כל המסלול. אך בויה קורדה האבטחה היא לחבל אותו מביאים המטיילים ומשתמשים בו לאבטחתם לכל אורך המסלול.

via corda of St Martin en Vercors
via corda of St Martin en Vercors

השוני הזה הוא מהותי שכן לעומת ויה פרטה, פעילות שניתן ללמוד בקלות יחסית ובזמן קצר; מסלולי ויה קורדה דורשים ניסיון רב יותר והיכרות מעשית עם טכניקות טיפוס מצוקים והרים. לכן גם מסלולים אלו נדירים יותר.

מסלול ויה קורדה יכול להיות בנוי זהה למסלול ויה פרטה רק ללא הכבל. יהיו בו סולמות, ידיות ועזרים וכל כמה מטרים עגינה אליה ניתן יהיה להתחבר עם חבל הטיפוס. במסלולים מושקעים במיוחד בעגינות יהיו גם טבעות ראנר קבועות, או עגינות מסולסלות המכונות "זנב חזיר" (Pig Tail). אך בגלל הקרבה העקרונית של מסלולים אלו לעולם הטיפוס, פעמים רבות יסתמך בונה המסלול על מדפים טבעיים ושימוש בעיקר עם הסלע ופחות תוספת עזרים, מה שיהפוך את השימוש במסלול כמתאים יותר למטפסים. מעין אפקט הביצה והתרנגולת.


Sainte Foy Tarentaise

התנועה במסלול ויה קורדה שונה, ודורשת לפחות שני אנשים. התנועה יכולה להיעשות בכמה אופנים. הצורה הראשונה היא כבטיפוס. המוביל מחובר לקצה חבל טיפוס (לולאת שמונה, או קשר הצלה מאובטח) והשני מאובטח לעגינה ומאבטח את המוביל עם מכשיר חיכוך/אבטחה. ניתן ככה לנוע מקטעים של 60-70 מ' בכל פעם. לאחר מכן, יתאבטח המוביל לעגינה ויאבטח את בואו של מאבטחו לשעבר. קיימת גם דרך אחרת שהתנועה בה זורמת יותר. בשיטה זו מחוברים המטיילים לחבל קצר יותר ונעים באותו הקצב כשהם שומרים על לפחות 3 עגינות ביניהם. מכיוון שמטבע הדברים מסלולים אלו מיועדים לבעלי ידע בטיפוס, יכללו אלו לעיתים גם מקטעי טיפוס קלים או גלישה.

ישנם מסלולים בהם מותקן חבל אבטחה באופן תדיר. אישית הייתי נזהר במיוחד לפני שהייתי משתמש בהם. חבלי ניילון פגיעים מאוד לקרני UV ואחרי תקופה קצרה לא יהיו חזקים כפי שהיו קודם לכן.

הציוד הנדרש למסלולי ויה קורדה כולל: - קסדת טיפוס. - רתמת טיפוס.

- חבל טיפוס דינמי. מומלץ על לפחות 20 מ'.

- ראנרים. גם אם ידוע שהמסלול כולל טבעות ראנר קבועות, או "זנבות חזיר".

- מכשירי חיכוך/אבטחה.

- פרוסיקים. כהשלמה לאופציות גלישה ולתפעול תקלות.

לרוב לא נצטרך למסלולים אלו ערכות ויה פרטה מכיוון שבעת נפילה יהווה חבל הטיפוס סופג אנרגיה. יחד עם זאת, במידה ומתוכנן שיהיו כמה מטיילים וחלקם ינועו על קו חבל המעוגן לכל העגינות בקשרים, אזי בעת נפילה רק מקטע של כמה מטרים בין עגינה לעגינה יספוג אנרגית נפילה. במקרה כזה הנפילה יכולה להיות מסוכנת לנופל ולכן יש להשתמש בערכת ויה פרטה.

מסלולי ויה קורדה מטבעם, אתגריים יותר ודורשים התמקצעות גבוה יותר. מומלץ לעשותם עם מטפסים או מדריכים מנוסים.

119 views0 comments