• Yaaron

קיפר פוטהול - בור ללא מוצא

העדכון האחרון שהביא לנו אביאל שמש מנחל רחף מלמד על כך שהעונה הקודמת הביאה לנו בעיה חדשה לתחתיתו של המפל הגבוה בחלקו העליון של מסלול הגלישה בנחל רחף. בעיה כזו שהגולש הישראלי לא נתקל בה בדרך כלל בארצנו.

לבעיה הזו קוראים: Keeper pothole.קיפר הוא בור עמוק שנוצר בדרך כלל בתחתית מפלי קניונים מאבן חול. עוצמת השטפונות חופרת לאורך השנים בור עמוק בתחתית המפל ואז כשהמים מתאדים אט אט בעונה היבשה קשה מאוד לצאת מהם ועלולים להילכד בתוכם. קיפר יכול לעיתים להיות בעומק של כמה מטרים ויכול להוות מכשול קשה מאוד להתגברות.


בכדי לצאת מקיפר, צריך רק אדם אחד לטפס החוצה ממנו. לאחר שייצא יוכל להעלות את יתר החבורה באמצעות חבל שיקשור לעגינה. באין עגינה יכול האדם שיצא לעשות "עגינת אדם" על עצמו.

יציאה מקיפר שיש בו עדיין מים קשה יותר מכזה שכבר התייבש לגמרי. המים או הבוץ מקשים על כל אחת מהטכניקות שאפרט.

pothole heeper hole canyoning rahaf canyon
הקיפר הענק שבנחל רחף, צילם: אביאל שמש, מאי 2020

כמה טיפים חשובים לשלב שלפני הגלישה לקיפר:

  1. במידה והבור קטן קוטר, נסו לנתב את הגלישה כך שאתם קופצים מעל הקיפר וממשיכים את הגלישה כך שלא נכנסתם אליו כלל.

  2. במידה וניתן מלמעלה לזרוק חבל עם תיק כדי להכין את דרך היציאה ממנו, עשו כן (אפרט על כך בהמשך).

  3. חשוב מאוד! לאחר הגלישה אל הקיפר, אין למשוך את החבל מהגלישה הקודמת אלא רק אחרי שעלה האדם הראשון ויצא מהקיפר.


ישנן שלוש טכניקות בסיסיות להתמודדות עם קיפר:

  • טיפוס.

  • סולם.

  • זריקת חבל.


טיפוס:

קירותיו של קיפר יהיו לרוב דיי חלקים, אבל פעמים רבות מטפס מיומן יוכל למצוא דרך לטפס על קירות הבור.

במידה וישנם סדקים בקיר הבור, ניתן להיעזר בווים המיועדים לשימוש בטיפוס-אייד, דוגמת הסקייהוק של פצל, אולם שיטה זו לא מתקבלת בעין יפה במקומות רבים מכיוון שהיא מותירה צלקות בקניון.

כשקיפר לא יבש לגמרי, היציאה ממנו בשיטת הטיפוס קשה יותר שכן הסלע והנעליים יהיו רטובים.


pothole keeper hole canyoning
Comment by CarpeyBiggs in bogley.com

סולם:

בשיטה הזו הגולש הקל ביותר יעמוד על כתפי גולש גדול יותר שירים אותו בכדי להגיע אל שפת הבור. הכוונה היא לעשות פירמידה אנושית כך שניתן יהיה להרים גולש קל שיגיע למעלה. גם כאן במידה ויש מים בגב שיטת הסולם האנושי יכולה להיות קשה במידה שלא ניתן לעמוד במים.

במידה ויש בהישג יד בול עץ אזי ניתן להעמיד אותו ולהשתמש בו כסולם.

זריקת חבל:

במידה ולא ניתן לצאת באמצעות טיפוס או סולם אנושי, הטכניקה הבאה היא זריקת חבל. בטכניקה הזו זורקים תיק קטן קשור בחבל אל מחוץ לשפת הבור ומושכים אותו לאט עד למצב שהוא נתפס במשהו מלמעלה, אזי ניתן להיעזר בחבל בטיפוס. מומלץ ויותר קל לזרוק מראש המפל שממנו גולשים לבור בייחוד אם יש מים בתוך הבור, אך אם לא ניתן, אז זורקים מהבור. יש גם תיקי זריקה ייעודיים לכך, אך מה שמיחד אותם הוא החיזוקים לחיבור החבל ולא מעבר לכך ומחירם בדרך כלל גבוה.

תהיו מוכנים לזרוק כמה וכמה פעמים עד שהתיק יתפס במשהו. אין חובה להשתמש כאן בחבל גלישה (שהוא כבד), ניתן להשתמש בחבל דק של 6-8 מ"מ שיהיה יותר נוח לזריקה.


באם יש בקבוצה הרבה גולשים, מומלץ שירדו ראשונים לקיפר רק צוות המאפשר לאחד הגולשים לטפס. גולש זה יצור עגינה וניתן יהיה להתקים אומגה שבאמצעותה יעברו יתר הגולשים מעל הקיפר.


בהצלחה.

461 views0 comments

Recent Posts

See All