• Yaaron

גיידבוק: נחל גילבון

Updated: Mar 18, 2020

נחל גילבון

דרוג: 3C I PG **


כן, זו לא טעות, נַחַל גִּילְבּוֹן. השם ג'ילבון המוכר לכולנו הוא בעצם שיבוש. השם הנכון הוא נחל גילבון. הנחל נמצא ברמת הגולן, מוכר גם כנחל דבורה. הנחל הינו מסלול טיול מוכר מאוד ומפורסמים שני מפליו - מפל דבורה ומפל גילבון.


מידע כללי:

מסלול זה איננו מסלול נחל רגיל, שכן לכל מפל ניתן להגיע בנפרד, לרדת סביבו או לגלוש אותו ולחזור.יחד עם זאת מפליו יפים מאוד והם מאפשרים גלישה במים זורמים וחוויה אדירה.

בנחל 2 מפלים לגלישה, הראשון מפל דבורה בגובה של כ-15 מ', השני מפל גילבון בגובה של כ-40 מ'.

בנחל זורמים מים כל השנה, והזרימה בחורף חזקה ומסוכנת. לעיתים הזרימה במפל דבורה מסוכנת גם בקיץ, ומומלץ לגלוש מצידו ומחוץ לזרם המים.

העגינות בשני המפלים טבעיות.

העת המתאימה ביותר לגלישה בנחל היא בקיץ.

המסלול איננו מעגלי.


סטטוס סטטוטורי:

נכון לכתיבת גיידבוק זה (2020), הנחל נמצא בשטחי שמורה מאושרת (לא מוכרזת). לפקחי רט"ג אין הסמכות לתת בה קנסות.


בטיחות:

בנחל זורמים מים כל השנה, והזרימה בחורף חזקה ומסוכנת. לעיתים הזרימה במפל דבורה מסוכנת גם בקיץ, ומומלץ לגלוש מצידו ומחוץ לזרם המים.

לעיתים נופלות אבנים במפל גילבון. יש להיזהר, בייחוד כשנמצאים בבריכה התחתונה מבקרים.

כמו כן, במפל גילבון קיים סיכוי גבוה לשחיקת החבלים ופסילתם, יש להיערך בהתאם.

גלישה במים זורמים דורשת נסיון והיכרות עם הסיכונים השונים ודרכי ההתמודדות עמם.


ההגעה למסלול:

יש לנסוע לכיוון צפון-מזרח על כביש 91. עוברים את צומת בית המכס, ולאחר מכן את צומת נשוט ובפניה הראשונה שמאלה לפנות אל שמורה נחל גילבון.

נ.צ. 264294/770773.

הנסיעה על דרך עפר העבירה לרכב רגיל, מסומנת סמ"ש אדום. אחרי כשני ק"מ הגעה לצומת עם פניה ימינה. הדרך ימינה מסומנת סמ"ש אדום ומובילה לחניון מפל דבורה, והדרך ישר מסומנת סמ"ש כחול ומובילה לחניון מפל גילבון. מומלץ להשאיר רכב בחניון גילבון (נ.צ. 262328/771496) ולחזור חזרה כדי להתחיל מחניון דבורה (נ.צ. 263017/772184).


מפל דבורה
מפל דבורה

מסלול הקניון:

מחניון נחל דבורה ממשיכים עם השביל ברגל לכיוון מפל דבורה, כ-10 דק'. עם ההגעה לנחל השביל ממשיך בגדה הנגדית ועוקף את המפל מימינו. בכדי לגלוש את המפל יש להגיע אליו ממש מעל תחילתו, שם יש עץ שקרס ומשמש גשר מעל המפל הצר, עליו ניתן לעשות עגינה.

גלישה 1 - 15 מ'. הגלישה אנכית.

מומלץ לגלוש מצדו השמאלי של המפל שכן זרימתו, גם בקיץ, חזקה. הגלישה הנה לבריכה עמוקה המצריכה שחיה.

לאחר היציאה מהבריכה יש להמשיך עם שביל הטיול בנחל עוד כ-30-45 דק' עד להגעה למפל גילבון. לפני המפל ישנו שביל העולה שמאלה ומסומן סמ"ש כחול אל חניון הגילבון (היכן שממתין רכב נקודת הסיום).

סמוך למפל ישנה מרפסת תצפית עם מעקה בטיחות, שביל הטיול ממשיך בגדה השמאלית ויורד בשביל ארוך חזרה אל תחתית המפל. בשביל זה יש לעלות חזרה לאחר הגלישה בו.

גלישה 2 - 40 מ'. הגלישה אנכית עם מקטעים שליליים קטנים.

הגלישה במפל זה בקיץ בתוך זרם המים הינה חוויה מיוחדת וכיפית. את העגינות ניתן לעשות על עצים בקרבת שפת המפל. לא חייבים לעשות עמדות "גולש אחרון" שכן לאחר הגלישה חוזרים אל ראש המפל ואל השביל העולה אל חניון גילבון.

יש להיזהר שכן חבלים נפסלים בקלות בשפשוף עם ראש המפל ועם מקומות חיכוך נוספים בו ולכן מומלץ לשנות את מיקום החבלים לאחר כל גלישה.

הגלישה במפל הגילבון מסתיימת בבריכה גדולה ועמוקה, ממנה יש לצאת בשחיה.


מפל גילבון
מפל גילבון

סוף המסלול:

לאחר הגלישה במפל הגילבון יש להמשיך עם שביל הטיול עד לצומת שבילים עם פניה שמאלה, בה פונים לכיוון העליה חזרה אל ראש המפל. לאחר פירוק העמדות יש לחזור בשביל איתו הגעתם עד לצומת שבילים עם פניה ימינה העולה אל חניון גילבון. העליה חזרה אורכת כ-15-20 דק'.

928 views0 comments

Recent Posts

See All