• Yaaron

קשרים

קשרים

בדף זה אציג את הקשרים הבסיסיים הנהוגים בתחום גלישת המצוקים. קיימים כמובן אין ספור קשרים מתאימים לכל מטרה, אך כאן שמתי את הקשרים הנהוגים והרווחים.

לשם איסוף המידע נעזרתי באינציקלופדית הטיפוס, באתר הקשרים המצויין "Animated Knots by Grog".

את הקשרים אחלק למשפחות הבאות: א. קשרי קצה חבל.

ב. לולאות קצה חבל.

ג. לולאות אמצע חבל.

ד. קשרי חיבור חבלים.

ה. קשרים שונים נוספים.


א. קשרי קצה חבל

קשרי קצה החבל משמשים בדרך כלל כמעצור ("סטופר") בקצה החבל, ולעיתים גם לשם אבטחה במסגרת קשרים אחרים.


1) קשר אל"ף (קשר לופת): קשר זה הינו קשר מצויין כקשר קצה חבל, ומשמש גם כאבטחה לקשרים אחרים (למשל, לקשר הצלה). הקשר הינו חזק ואיננו מחליק. קשה לעיתים להתירו אם היה עליו עומס.


2) קשר שמונה:

קשר קצה חבל שניתן לפתוח גם לאחר עומס. משמש בקשרים נוספים.

ב. לולאות קצה חבל


לולאות קצה החבל שימושיים מאוד בכל צורך לקשור משהו לחבל, ובעיקר - בתחומנו - לחיבור החבל לנקודות עיגון.


1) לולאת שמונה: לולאה זו היא לבטח הלולאה הרווחת ביותר והמומלצת ביותר. יש לזכור שיש לה מפתח צר ולכן בהקפת עצמים רחבים (כגון גזע עץ), מומלץ להרחיק את הקשר מהעצם, או לבחור בקשר אחר בעל מפתח רחב, דוגמת קשר ההצלה למשל.

2) קשר הצלה:

קשר שמקורו בקשרים הימיים. קשר מצויין שניתן לשחרר בקלות גם לאחר שהיה עליו עומס. יוצר לולאה עם מפתח רחב. יש לאבטחו תמיד, ונהוג לאבטחו באמצעו קשר אל"ף. ניתן גם לאבטחו עם "סיומת יוסמיטי".

3) לולאת שמונה כפולה: קשר בונוס!

קשר חזק ונוח להתרה. מאפשר עיגון לשני מקומות נפרדים. ניתן לכוון את אורך הלולאות באופן שונה האחת מרעותה.

ג. לולאות אמצע חבל

לולאות אמצע החבל שימושיות כשאנו צריכים לקשור לולאה באמצע החבל, אך צריכים להמשיך להעמיסו לכיוון הזרימה שלו.


1) לולאת פרפר אלפיני: לולאה המאפשרת העמסת הלולאה לכל כיוון. משתמשים בה גם לשם מעקף של פסילה בחבל.

הנה שתי שיטות לעשותו:


2) לולאת תשע: קשר בונוס!

לולאה המאפשרת העמסת הלולאה רק לכיוון אחד. שייכת למשפחת הקשרים המבוססים על קשר שמונה.

ד. קשרי חיבור חבלים

לעיתים יש צורך לקשור חבל לחבל אחר, או אף את שני הקצוות של אותו החבל. להלן כמה קשרים המתאימים לכך.

1) קשר דייגים כפול: ללא ספק קשר חיבור החבלים הנפוץ ביותר. מורכב משני קשרי אל"ף. קשה לפותחו לאחר עומס. טוב ממנו קשר פלמי (להלן) אך הוא פחות נפוץ משום שהוא ארוך יותר להכנה.

2) קשר פלמי:

קשר חיבור חבלים המבוסס על קשרי שמונה עוקבים. קל יחסית לפותחו לאחר עומס.

3) "גולש אחרון":

"גולש אחרון" היא טכניקת גלישה האפשרת משיכת החבל למטה בתום הגלישה ובכך לא להשאיר ציוד בתחנה, או להשאיר ציוד מינימלי. כשהחבל כפול מאורך המצוק, אז ניתן לגלוש על שני קצותיו, אך כשצריך לקשור שני קצות חבל אנו מעדיפים לבחור את קשר חיבור החבלים שיש לו את הסיכוי הנמוך ביותר להתקע על שפת מצוק; קשר בוהן כפול.

הנה גם מאמר מצויין הבוחן את סוגי קשרי קצות החבלים השונים בניסיון למצוא את הקשר המתאים ביותר לכך.

ה. קשרים שונים

1) קשר מוט:

קשר המשמש להתחברות לטבעת או עגינה, פשוט להכנה. ננעל בצורה יעילה.

להלן 2 שיטות לקשור קשר זה:92 views0 comments

Recent Posts

See All

תיקי מערות

תיק מערות גלילי כ 29 ליטר 2 רצועות גב מידה קבועה ללא חבל סגירה 160 ₪ תיק מערות קטן 22 ליטר 2 רצועות גב 160 ₪ תיק צד אליפטי עם כיס פנימי לארנק 6 ליטר כולל הגבהה 100₪ תיק צד אליפטי (תיק בילוט) עם