מהו הקשר המומלץ לחיבור חבלים בגולש אחרון?

מאת: מיכה יניב

מתוך אנציקלופדית הטיפוס

 

שאלה זו עתיקה כימי הסנפלינג המודרני, וסביבה ויכוחים והתדיינויות לרוב.
מיכה יניב סקר את הנושא במאמר מאיר עיניים באנציקלופדית הטיפוס.
מאוד ממליץ לקרוא בקישור כאן.