canyoning team 1.jpg
קבוצת הגלישה של יערון

המטרה:

גיבוש קבוצה לפעילויות קניונינג וגלישת מצוקים מעשירות ומעניינות תוך העלאת הרמה המקצועית באופן קבוצתי ואישי.

 

הדרכה:

כל הפעילויות יבוצעו ע''י יערון פוזננסקי.

 

המסגרת:

גודל קבוצה מינימלי - 6, מקסימלי - 12.

הרישום הוא לשנה - מתחילת ספטמבר ועד סוף אוגוסט.

 

תנאי קבלה:

בעדיפות – הסמכה מינימלית של גולש בסיסי מטעם אחד מבתי הספר/ המדריכים המעבירים הדרכות בארץ או בחו"ל.

בעלי ניסיון בגלישה, ללא הכשרה רשמית/מוסדרת, יתקבלו על תנאי והידע שלהם בטכניקות הבסיסיות ייבחן בפעילות הראשונה.

פעילויות:​

טיול פעם בחודש:

(א) מסלולים בדרגות קושי משתנות עפ''י סולם מאמצים.

(ב) כל חודש מסלול אחר, כולל מסלולים מיוחדים.

(ג) התנסות במגוון מתארים וסוגי עמדות ועגינות.

(ד) הטיולים יהיו בעדיפות בימי ו'. יתכנו גם טיולי לילה באמצע שבוע.

(ה) פעמיים בשנה - טיולים הכוללים לינה בשטח.

(ו) הטיולים יהיו פתוחים רק לחברי קבוצת הגלישה.

     פעם בשנה אחד הטיולים יהיה פתוח להבאת בני משפחה, ללא תוספת תשלום.

 

אימונים וימי העשרה:

(א) אימונים וימי העשרה אחת לחודשיים במצוק או אתר אימונים אחר.

(ב) מטרות האימונים - העלאת הרמה הטכנית האישית כחלק מתכנית התקדמות אישית וכחלק מרמת המסלולים.

(ג) האימונים וימי ההעשרה יערכו בחלקם במתכונת ערב באמצע שבוע.

(ד) האימונים וימי ההעשרה יהיו פתוחים רק לחברי קבוצת הגלישה.

 

פעילויות נוספות/מיוחדות שלא במסגרת התשלום החודשי הרגיל:

(א) לאורך השנה יאורגנו טיולים ופעילויות מיוחדות לחברי קבוצת הגלישה, בתוספת

     תשלום, ובהנחה מיוחדת.

(ב) פעילויות אופציונליות: השתלמויות המשך, השתלמויות מיוחדות, הכשרות חוץ,

     הרצאות, פעילויות עם מועדונים מקבילים מתחומים משיקים (טיפוס, מערנות,

     וכיו''ב), טיולים לירדן, קפריסין, יוון ועוד.

 

תשלום ועלויות:

מחיר חברות בקבוצה: 265₪ לחודש.

הרישום הוא לשנה. התשלום מבוצע חודש בחודשו.

תאריכי הטיולים יפורסמו שנה קדימה. אדם שלא יכול להשתתף באחד הטיולים יהיה זכאי להשתתף באותו החודש באחד הטיולים האחרים של החברה.

החברה תהיה אחראית לציוד לטיולים. יחד עם זאת מומלץ לחברי הקבוצה לרכוש ציוד אישי.