השתלמות עובד גובה כללי

עפ"י תקנות הבטיחות לעבודה בגובה, כל עובד העלול ליפול מגובה 2 מטרים (או לעומק 2 מטרים) במסגרת עבודתו - נחשב עובד גובה.

 

עפ"י התקנה על עובד הגובה לעבור הכשרה ייעודית המתאימה לעבודתו.

להלן התחומים במסגרת הכשרה זו:

(א) סולמות.

(ב) סלים להרמת אדם.

(ג) במות הרמה ופיגומים ממוכנים.

(ד) מקום מוקף.

(ה) פיגומים נייחים.

(ו) גגות (שטוחים, שבירים, תולים).

(ז) מבנה קונסטרוקציה.

 

את ההשתלמויות אנו עורכים אצל הלקוח.

עפ"י התקנה, ניתן לקיים הסמכה על 4 נושאים ביום.
 

© כל הזכויות שמורות ל-22KN גלישת מצוקים ואתגר (2013).