השתלמות עובד גובה כללי

תרגול מעבר קשר
תרגול מעבר קשר

מנוחת צהרים
מנוחת צהרים

תרגול חלוקת משקל בעיגון
תרגול חלוקת משקל בעיגון

תרגול מעבר קשר
תרגול מעבר קשר

1/9
ארוחת צהרים
ארוחת צהרים

הכנת ציוד
הכנת ציוד

גולשים
גולשים

ארוחת צהרים
ארוחת צהרים

1/5

עפ"י תקנות הבטיחות לעבודה בגובה, כל עובד העלול ליפול מגובה 2 מטרים (או לעומק 2 מטרים) במסגרת עבודתו - נחשב עובד גובה.

 

עפ"י התקנה על עובד הגובה לעבור הכשרה ייעודית המתאימה לעבודתו.

להלן התחומים במסגרת הכשרה זו:

(א) סולמות.

(ב) סלים להרמת אדם.

(ג) במות הרמה ופיגומים ממוכנים.

(ד) מקום מוקף.

(ה) פיגומים נייחים.

(ו) גגות (שטוחים, שבירים, תולים).

(ז) מבנה קונסטרוקציה.

 

את ההשתלמויות אנו עורכים אצל הלקוח.

עפ"י התקנה, ניתן לקיים הסמכה על 4 נושאים ביום.
 

מתאמנים על קשרים
מתאמנים על קשרים

טיפוס פרוסיקים
טיפוס פרוסיקים

תרגולים: טיפוס פרוסיקים ומעברי קשר
תרגולים: טיפוס פרוסיקים ומעברי קשר

מתאמנים על קשרים
מתאמנים על קשרים

1/6